Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Expeditionen: Anna fick vänta 33 år på gåtans lösning

Syfte

I samband med läsningen av Expeditionen: min kärlekshistoria av Bea Uusma får eleverna veta mer om kärleken mellan Nils Strindberg och Anna Charlier. Ett textmöte mellan bok och artikel där läsningen blir både bredare och djupare.

Läraren reflekterar

Då ramberättelsen i Expeditionen utgörs av kärlekshistorien mellan Strindberg och fästmön Anna ville jag även att eleverna skulle få syn på titeln och dess kanske flerbottnade betydelse. Eleverna fick skriva ett referat av en artikeln som synliggjorde denna. Vi läste artikeln ”Anna fick vänta i 33 år på gåtans lösning” tillsammans. Eleverna hade sedan tidigare kunskaper om både referatets uppbyggnad och referatmarkörernas betydelse för att visa på skribentens tankar så det blev en bra repetition av detta.

Metod – Uppgiften att skriva ett referat

I artikeln ”Anna fick vänta i 33 år på gåtans lösning” (Svenska Öden & Äventyr nr 8 2015) får vi veta mer om den relation som boken Expeditionen: min kärlekshistoria av Bea Uusma bygger på.

Din uppgift är att läsa artikeln och därefter skriva ett referat av innehållet. Tänk på att använda ett ämnesrelaterat språk med referatmarkörer för att tydligt ange källan. I inledningen ska du också ange källan till artikeln i den löpande texten.

Titel: Referat av ”Anna fick vänta i 33 år på gåtans lösning”
Antal ord: 200-400
Så här kan du inleda: I artikeln …. (tidning, nr och år) skriver författaren …..

Att gå vidare – koppla till boken

Skriv en kort reflekterande text om 150-200 ord där du kopplar det du har läst tillbaka till boken. Du kan använda frågorna nedan som utgångspunkt för ditt skrivande:

  • Varför har Bea Uusma valt kärlekshistorien som ramberättelse?
  • Hur märker du att historien engagerar henne? Vilka exempel kan du hitta ur boken på detta?
  • Vad kan titeln ”min kärlekshistoria” syfta på?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Betygskriterier 

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation,  välutvecklad textbindning, samt väl funderande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy