Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Exit pass

Syfte och läraren reflekterar

Att lära sig reflektera är viktigt, tycker jag. Jag brukar därför avsluta en del av mina lektioner med olika reflektionsövningar. Mina klasser brukar svara på en fråga kopplat till lektionens innehåll.

På en skala 1-5

Eleverna svarar på en skala mellan 1 och 5, där 1 är kass och 5 superbra. När alla fått frågan ber jag dem blunda, sträcka upp en hand och sedan så många fingrar som de tycker stämmer in på mina frågor om lektionen (till exempel syfte, innehåll och upplägg). När jag fått en överblick får alla ta ner sina händer och titta igen. Några i klassen får då svara på VAD det var som gjorde att de svarat som de svarat (utan att avslöja hur många fingrar de hållit upp). Detta moment kan göras parvis, i mindre grupper eller i helklass. Enkel övning som inte tar många minuter att genomföra.

Post-it

Ibland får eleverna skriva svar på Post-it. Denna gång med utgångspunkt från frågan, vad har du lärt dig idag? Resultatet kan du se på bilden nedan.

Vad är då exit pass? Det är en sorts utvärdering som hjälper till att se om alla förstått syftet med lektionen och de moment som arbetats med. Samtidigt kan jag se att en av eleverna skrivit INGET. Hur ska jag förhålla mig till det? Vad kan jag förändra till nästa gång så att alla upplever att de lärt sig något?

Även exit pass är lätt att genomföra. Eleverna sätter sin lapp på klassrumsdörren på vägen ut från lektionen. Det tar endast tar några minuter.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy