Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

En skärmdump av texten

Syfte

Synliggöra detaljer i texten: Ord, uttryck, meningar och bildspråk som är viktiga för att förstå (resten av) texten.

Läraren reflekterar

Vissa delar av en bok är viktigare än andra. En del uttryck är viktigare än andra. Jag vet ju detta eftersom jag har läst boken, vilket eleverna inte har gjort. Därför kan pauseringar i läsandet bli en balansgång mellan att uppmärksamma eleverna på det centrala och förstöra/föregå det som komma skall. Därför brukar jag stanna upp och pausa en stund vid dessa delar och vrida fokus mot utvalda ord och uttryck, utan att poängtera att det är en nyckelscen. På så sätt förstörs inget och samtidigt skapas ett minne av scenen.

Metod

Jag fotar en del av texten och ställer några frågor som riktar elevernas uppmärksamhet mot texten. Exemplet (text 1 nedan) är hämtat ur Sanningar om maneter av Ali Benjamin. Frågor att fundera på:

  • Hur förstår vi att Suzy ”bländas” av Franny?
  • När förstår vi att Franny gillar Suzy?
  • I vilken mening förstår vi att Suzy har stort förtroende för Franny, flickan som för en liten stund sedan varit helt okänd?
  • När förstår vi att de kommer att bli kompisar?

Eleverna undersöker texten enskilt och jämför iakttagelserna med varandra. Jag avslutar med att peka på svaren i texten. Detta gör jag för att säkerställa att alla har noterat detaljerna i ord, uttrycken och bildspråket. Bilden är nu markerat med röda fält (text 2).

Visa eleverna var i texten svaren finns - Visa hur man läser och förstår en text

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy