Årskurs 1-3

Matematik

En ska bort

Syfte

Se samband mellan olika beräkningar. Försöka komma på som många lösningar som möjligt.

Läraren reflekterar

Materialet är anpassat efter min elevgrupp. Det är bara ett komplement till läromedel. Längst ner på varje blad (i PDF-filen) står exempel på lösningar. Detta upplägg – en ska bort – är enkelt att överföra till många matematiska områden och högre talområden.

Metod

Jag visar korten på tavlan och eleverna får fundera vilket kort som ska bort och varför. Jag använder EPA (enskilt, par, alla) och syftet är att träna på att samtala och motivera varför kortet ska bort och varför de andra hör ihop. Man kan låta eleverna använda en tankebok eller liknande när de ska jobba enskilt. Efter det kan de jämföra sina lösningar i par och sist pratar alla om de lösningar som kommit fram. Första gången kan man med fördel göra ett exempel gemensamt.

En ska bort - fel, fel, fel - Magnus och Brasse med matematik för lågstadiet

LGR 11 Förmåga

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Kunskapskrav

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy