Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

En kväll i oktober rodde jag ut på sjön – Tua Forsström

Syfte

Jag ville främst att eleverna skulle få läsa och möta poesi. Genom att tillsammans analysera innehåll och form skulle de få en känsla av att det inte måste vara svårt och krångligt att förstå dikter. Eleverna skulle också få leka med språket och skapa sin egen dikt genom att härma en förlaga.

Läraren reflekterar

Många av mina elever tycker att poesi är svårt och krångligt. Det finns ett motstånd redan innan man börjat arbeta. Den här lektionen var inget undantag. När de först fick dikten framför sig suckade de, efter första högläsningen kommenterade flera att de inte fattade någonting. Detta förändrades under arbetets gång. Eleverna blev stärkta av att se att många hade strukit under samma, eller åtminstone liknande, ord och fraser. De insåg att de kanske trots allt hade förstått!

När de skrev sina egna dikter var det flera som lät berättaren vara en tonåring istället för en (troligen) vuxen person. Det gjorde mig glad att se hur de lyckades förvandla en dikt som de “inte fattade någonting” av till sina helt egna dikter. 

Metod

Lektionen utgick från en dikt av Tua Forsström (2012) som jag av en slump hittade på instagramkontot Lyrikbanken: En kväll i oktober rodde jag ut på sjön.

Jag delade ut dikten i pappersform till eleverna. I början av lektionen hade de inte tillgång till mina kommentarer och överstrykningar som syns i bilden nedan. Vi började med att högläsa dikten och under tiden jag läste fick eleverna stryka under ord eller fraser som de tyckte var viktiga för diktens stämning eller de känslor dikten gestaltade. I smågrupper fick de sedan läsa upp sina understrykningar och diskutera följande frågor:

  • Vilka ord eller fraser påverkar diktens stämning?
  • Vilka känslor/stämningar gestaltas i dikten?
  • Vad skulle ni ge dikten för titel?

Vi samlade alla gruppernas tankar i en tabell på tavlan och sammanfattade utifrån det klassens tolkning. Vi passade även på att samtala om hur gammal de trodde att berättaren var.

Nästa steg blev att vi tillsammans djupdök i diktens språk och form. Vilka upprepningar finns det? Varför finns de där? När radbryter man? Varför?

Slutligen fick eleverna uppmaningen att härma Tua Forsströms dikt. De fick en kommenterad kopia av mig med instruktioner kring vilka delar av Forsströms dikt som skulle kopieras rakt av och när de skulle kopiera struktur, men byta ut innehållet till sitt eget.

Stämningen i dikten skulle stämma med den tolkning klassen gjort. För att skriva detta fick de begränsat med tid, 15-20 minuter. Lektionen efter renskrev de sina dikter efter kort feedback från mig som lärare.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy