Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

En intervju – med strukturerade förberedelser

Syfte

Eleverna ska genomföra en strukturerad intervju.

Läraren reflekterar

Att lägga ned lika mycket tid innan en uppgift som under och efter är en bra metod. Att testa frågorna innan intervjutillfället är viktigt. Då kan eleven finjustera frågorna och eventuellt komplettera med nya.

Allmänt om intervju

Förberedelser är viktiga innan intervjun äger rum. Genomtänkta frågor och en bra struktur leder oftast till ett bättre resultat. Lika viktigt är själva tillfället. Ett trevligt bemötande, tydlighet, en bra intervjuplats och rätt tillfälle är viktiga faktorer som också avgör utgången.

Genomgång och arbetsuppgifter innan intervjun

 • Eleven funderar på vad denne vill veta om personen.
 • Tankarna kategoriserar och struktureras upp i ämnen.
 • Eleven skriver frågor till varje ämne (undvik ja- och nejfrågor).
 • Inled med lätta frågor (som inte är känsliga). De svåra frågorna ställs när personen är redo.

Genomförande

 • Se till att personen förstår vilket sammanhang han/hon blir intervjuad.
 • Ta det lugnt, ge personen tid att svara på sina frågor. Var lyhörd!
 • Anteckna svaren (stödord).
 • Tacka personen för sitt deltagande!

Efterarbete

En löpande text skrivs och publiceras, t ex i en skoltidning eller motsvarande.

Exempel

Eleven ska undersöka hur en släkting upplevt sin skolgång. Tankarna struktureras upp i ämnen: lärare, ämnen, lektioner, raster, lekar, kompisar, maten, pojk/flickvänner osv. Frågor skrivs till varje ämnen:

 • Hur var din favoritlärare? Vad var det värsta någon lärare gjorde? Hur minns du dina övriga lärare? Hur var lärarna klädda? Hur tilltalade lärarna dig och dina kompisar? (lärare)
 • Vilket ämne var roligast och varför? Vilket ämne var tråkigast? Hur mycket undervisning hade du? Vad lärde du dig i de olika ämnena? (ämnen)

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Kunskapskrav 

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt godspråklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy