Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

En intervju – med strukturerade förberedelser

Syfte

Eleverna genomför en intervju – hur gör man då?

Läraren reflekterar

Att lägga ned lika mycket tid innan en uppgift som under och efter är en bra början. Att testa frågorna innan intervjutillfället är viktigt. Då kan eleven finjustera frågorna och eventuellt komplettera med nya.

Allmänt om intervju

Förberedelser är viktiga innan intervjun äger rum. Genomtänkta frågor och en bra struktur leder oftast till ett bättre resultat. Lika viktigt är själva tillfället. Ett trevligt bemötande, tydlighet, en bra intervjuplats och rätt tillfälle är viktiga faktorer som också avgör utgången.

Genomgång och arbetsuppgifter innan intervjun

  • Eleven funderar på vad denne vill veta om personen.
  • Tankarna kategoriseras och struktureras upp i ämnen.
  • Eleven skriver frågor till varje ämne (undvik ja- och nejfrågor).
  • Inled med lätta frågor (som inte är känsliga). De svåra frågorna ställs när personen är redo.

Genomförande

En bra intervju

Efterarbete

En fristående text skrivs och publiceras, till exempel i en skoltidning, i klassrummet eller motsvarande. Intervjupersonen vill säkert också läsa reportaget!

En uppgift – Intervju om skolan

Eleven ska undersöka hur en släkting eller bekant har upplevt sin skolgång. Tankarna struktureras upp i ämnen: lärare, ämnen, lektioner, raster, lekar, kompisar, maten, pojk/flickvänner osv. Frågor skrivs till varje ämnen, exempelvis så här:

  • Om LÄRARE: Hur var din favoritlärare? Vad var det värsta någon lärare gjorde? Hur minns du dina övriga lärare? Hur var lärarna klädda? Hur tilltalade lärarna dig och dina kompisar?
  • Om ÄMNEN: Vilket ämne var roligast och varför? Vilket ämne var tråkigast? Hur mycket undervisning hade du? Vad lärde du dig i de olika ämnena?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll* 

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.
Eleven söker och väljer med god säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy