Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

En dålig dag

Syfte

Fundera på och läsa om vad som gör att allt kan gå åt skogen ”en dålig dag”, samt uttrycka hur jag själv och andra förhåller sig till det.

Lärarna reflekterar

Jag läste en idé på Skolpeppens Instagram: En dålig dag som jag har omformulerat en del. Det är lätt att känna igen sig och de känslor en dålig dag ger upphov till. Sådana här skrivuppgifter brukar eleverna uppskatta, både att skriva och ta del av kompisarnas små berättelser!

Metod och frågor

Berätta att ni ska läsa och skriva om ”en dålig dag”. Eleverna kan fundera en stund på när de hade en dålig dag senast och berätta för varandra (som de sitter). Varför inte berätta något om fredag den 13:onde?

Läs: En bonde och hans häst

Frågor att samtala om

 • På vilka sätt har bonden otur?
 • Hur förhåller sig bonden till oturen? Vad säger han?
 • Vad tänker och säger andra om bondens otur?
 • På vilket sätt kan man säga att bonden hade ”tur i oturen”?

Skrivuppgiften – Min dåliga dag

Nu ska du skriva om en “dålig dag”. Det ska vara en sådan där dag när allt bara blir fel. Välj om du vill skriva om en egen självupplevd dålig dag eller en helt påhittad (där allt du skriver behöver inte vara sant… överdriv gärna, men utan att det blir tokigt). Slutet ska vändas till något positivt som i berättelsen om bonden. Om du vill ta hjälp av något av följande:

 • Du försov dig
 • Hittade inte något du letade efter
 • Tappade och hade sönder saker
 • Spillde mjölk på din dator (där läxorna fanns)
 • Halkade, ramlade, snubblade på din väg
 • Kom hem och upptäckte att din tröja var ut och in, samt bak och fram

NÅGRA SKRIVTIPS: Det ska vara en kort berättelse så börja mitt i en händelse så att läsaren kastas in i handlingen! Försök att gestalta huvudpersonens känslor, till exempel förvåning, irritation, ilska och uppgivenhet. Du kan låta läsaren förstå hur huvudpersonen känner genom att berätta vad denne gör, tänker och säger. Slutet ska rymma en positiv känsla, till exempel lättnad – äntligen är den eländiga dagen över eller glädje – om jag inte hade varit med om allt detta så hade jag inte … 

En fortsättning – Skicka ett SMS med emojis

Låtsas att du kommit hem, pustat ut efter dagen och därefter ska skicka ett SMS till någon där du berättar om dagen. Använd gärna emojis i ditt SMS! Till vem skriver du?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy