Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

En bild från förr

Syfte

Att leta detaljer i en bild och formulera något som passar till bilden – att berätta en historia till en bild. Det ligger något djup inom oss – att (bara) berätta en historia.

Läraren reflekterar

Något att ägna sig åt i samband med läsning av en text från en given tidpunkt … eller som en avbrott i skolvardagen … eller som en kreativ skrivaktivitet mellan två längre projekt.

Metod

Välj en bild från förr. Leta detaljer på bilden. Det kan vara något som sticker ut eller ser lite roligt, annorlunda eller ”fel” ut. Fundera på vad någon eller några tänker, säger eller känner. Skriv en kort text till bilden. Skriv även en mikroberättelse om bilden där vi får reda på lite mer om sammanhang och situationen. Det kan vara självklarheter, viktigheter, trams eller något udda. Varför inte leka med anakronismer?

Tre exempel – Scener ur:
Ett äktenskap, en middagsbjudning och ett yrkesliv

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

Kunskapskrav

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy