Årskurs 7-9

Historia

Föregående tips Nästa tips

Emigration – att synliggöra historiska utvecklingslinjer

Syfte

Eleverna utvecklar sin förmåga att studera och hitta information i bilder, analysera bildinformationen genom att jämföra flera bilder som visar ett gemensamt tema och se historiska utvecklingslinjer inom olika områden.

Läraren reflekterar

Ett lyckat synliggörande av emigration i ett tidsperspektiv i synnerhet och utvecklingslinjer i historia i allmänhet. Det går naturligtvis bra att byta ut bilderna mot bilder inom något annat tema, till exempel levnadsvillkor, teknikutveckling eller kulturmöten. Jag tror dock att det är viktigt att dels ge bilderna en bakgrundshistoria och ett sammanhang och dels låta elevernas reflektioner få mogna och ta lite tid. Bilderna kan gärna sitta uppe i klassrummet även efter jämförelselektionen så att vidare reflektion har möjlighet att ske.

Förberedelser – Emigration vid tre tillfällen

Lektionen handlade om tre bilder som visar emigration vid tre olika tillfällen i modern historia. Den första är en bild från filmen Utvandrarna och 1850-tal (visserligen inte ”verklig”, men ändå hyfsat autentisk). Den andra är en bild på polska judar som körs ut från Tyskland på 1930-talet. Den tredje är en bild på flyktingar från Syrien 2015. Bilderna får liv genom deras bakgrundshistoria och därför visade jag bilderna en i taget vid olika lektionstillfällen.

Bilderna introduceras

Bild ett visade jag i samband med en mikrolektion om Vilhelm Moberg. Vi tittade tillsammans på bilden och funderade på vad den gav oss för information och känslor.

Bild två visade jag i samband med en mikrolektion om Kristallnatten. Vi tittade åter igen tillsammans på bilden. Sen tog jag fram bild ett och visade dem sida vid sida och lät eleverna fundera tyst över vad bilderna hade för likheter/skillnader.

Flyktingsituationen idag hade vi redan diskuterat vid flera tillfällen så bild tre tog jag fram utan bakgrundshistoria. Bilden var i färg, men för att få en bättre effekt i jämförelsen gjorde jag om den till svartvit.

Analystillfället

Vid ett nytt lektionstillfälle ritade jag upp en stödmall på tavlan enligt nedan. Till att börja med hade jag fyllt i Emigranter/flyktingar, Likheter, Skillnader och satt upp de två översta bilderna. Vi repeterade tillsammans vad bilderna föreställer och fyllde i faktarutorna. Sen satte jag upp bild tre och lät eleverna fundera över vad den föreställer. Så småningom fyllde vi i faktarutan även för den. Sen lät jag eleverna fundera över vilka likheter de kunde se mellan alla tre bilderna och fyllde i stödmallen allteftersom. När det var dags för skillnader konstaterade vi att det gav mer att fundera på vilka skillnader vi kände till om flyktingarnas situation än att leta skillnader i själva bilderna.

Som sammanfattning fick eleverna reflektera fritt kring utvecklingslinjen. Reflektionen skedde muntligt, men hade lika gärna kunnat ske skriftligt i deras reflektionsböcker.

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer.

Centralt innehåll

Olika orsaker till och konsekvenser av emigrationen från Sverige.

Betygskriterier

Eleven visar mycket goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven för välutvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Kommentarer

 • Maria C skriver:

  Hej,

  Vilket intressant upplägg. Detta ska jag prova. Vad var det för mikrolektioner du har använt dig av? Är det likande GOTD?

  • Kerstin Dahlin skriver:

   Hej!
   Ja, det jag kallar minilektioner (eller egentligen ”Dagens mini”) är min variant av GOTD. Det är en kort presentation av ett intressant ämne men jag har valt att kraftigt tona ner gissa-rätt-momentet och istället lägga halva lektionens fokus på en begreppsreflekterande/kopplande diskussion. Upplägget ovan med de tre migrationsbilderna blev lyckat och jag kan verkligen rekommendera det. 🙂


Läs vår personuppgiftspolicy