Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Emblas universum – Sara Lundberg

Syfte

Läsa, uppleva och förstå Emblas universum, samt skriva ett eget uttryck med inspiration av boken.

Läraren reflekterar om boken och får en idé

Boken handlar om Embla som är mitt uppe i byggandet av en rymdraket när mamma kommer in och frågar om lillasyster Anna kan vara med i leken. Det vill inte Embla. Anna kan väl få vara en galax i din rymd, säger mamma. Du förstår inte, säger Embla. Jag är astronauten, raketen, alla stjärnorna och planeter. Ja hela universum. Anna ryms inte i mitt universum. Jag är hela rymden. Kan dessa rader och andra liknande ge eleverna inspiration till att skriva egna jag är-dikter?

Metod

När Embla försöker förklara för sin mamma varför lillasyster Anna inte kan vara med och leka gör hon det utifrån rymden, trädet och boken. Först läste vi exemplet från boken och funderade på hur raderna var uppbyggda:

Jag är rötterna.
Jag är stammen, grenarna och löven.
Jag är hela trädet och luften som får det att växa.

Vi skrev ett eget exempel om hemmet tillsammans:

Hemmet
Jag är rummen.
Jag är golven, väggarna och taken.
Jag är hela hemmet där min familj finns.

Innan eleverna skrev på egen hand kom vi tillsammans på några olika ämnen att skriva om. Eleverna föreslog skogen, solen, blomman, månen, elektroniska saker och mat. Eleverna skrev och därefter målade de en bild till texten. Inspirerade av Sara Lundbergs bilder målades ett ansikte för att förstärka textens innehåll och budskap.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy