Fritidshem

Språk och kommunikation fritidshem

Föregående tips Nästa tips

Elevernas tipspromenad

Syfte

Att ge möjlighet för eleverna att utveckla olika förmågor inom språk och kommunikation. Att bidra till att utveckla elevernas intresse inom natur, teknik och samhälle, samtidigt som arbetssättet främjar kamratskapande, samspel och grupptillhörighet.

Metod

Eleverna gör en egen tipspromenad som hela fritidshemmet och/eller skolan kan delta i. Tipsfrågor ska formuleras och nedtecknas med ett digitalt verktyg eller med papper och penna. Den egna texten granskas utifrån några frågor:

  • förstår man frågan,
  • är språket korrekt,
  • är svarsalternativen rimliga,
  • är det en svårighetsgrad som passar de som ska läsa och svara?

Sedan får tipsmakarna fundera på var tipsfrågorna ska anslås: Inomhus eller utomhus? På skolgården eller utanför? Om eleverna ska lämna skolgården behöver man kunskap om trafik och platser som är lämpliga för den sortens fritidsaktiviteter.

Reflektioner från pedagoger

Barnens egen tipspromenad är en aktivitet som kan utmana många elever och som utvecklar många saker, exempelvis läsa, skriva, orientera sig och röra sig. Elever som kommer på tipsfrågor befäster kunskaper och söker på eget initiativ nya. Nya kunskaper kräver kanske läsning och ett mått källkritik. Rimliga svarsalternativ kräver eftertanke, reflektion och ibland ytterligare kunskapsinhämtning. Den färdiga tipspromenaden kan förstås också vara utvecklande. För de som går den! 

Reflektion från elever

De som deltar i skapandet av frågesporten uppskattar kamratskapandet och samarbetet. Det kommer ofta helt av sig själv när eleverna gör ett projekt av det här slaget. När man ska gå runt och klura på frågor behövs nog också samarbete: Någon som kan läsa; förstå hur man skriver i en tabell/tipsrad och så kan man ju diskutera vilket svar som är rätt.

Lgr22

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy