Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Elever som högläsande förebilder

Syfte och bakgrund

Ett högläsningsprojekt mellan elever i årskurs 9 och årskurs 1-3 är en del av vårt arbete med läsfrämjande insatser. Vi vill aktivera eleverna än mer som läsande förebilder för varandra för att utveckla läskulturen på skolan. Lärare på F-6 har önskat ett större samarbete med åk 7-9 och jag och skolbibliotekarien Lina Wegendal planerade och genomförde ett samarbete mellan åk 9 och åk 1 till en början. Tanken är att detta ska omfatta fler klasser så småningom och att vi till nästa läsår kan skapa en struktur att följa under hela läsåret.

Ansökan

Jag tycker det är viktigt att eleverna känner att det är ett fint privilegium att få högläsa och för att göra det extra speciellt har vi skapat ansökningsblanketter för eleverna. Jag läste ansökningarna och därefter skapades högläsningspar. Eleverna som högläste fick ett brev från mig och Lina om att de skulle vara läsande förebilder och hur det skulle gå till. Lina tog fram texter som eleverna skulle läsa och de fick dem veckan innan det första högläsningstillfället tillsammans brevet.

Förberedelser

Jag samlade eleverna från åk 9 under mentorstiden. Den ligger samma tid för alla klasser i åk 9 och är därför en bra tid att samla elever från olika klasser på, samtidigt som de inte missar någon vanlig lektion. Vi pratade om hur högläsningen skulle gå till och de fick skriva ned sina förväntningar.

Tillvägagångssätt

När vi kom fram till klass 1 och deras läsare Amanda blev vi varmt välkomnade och eleverna från åk 9 började med att presentera sig för klassen. Sedan läste Amanda upp grupperna som hon skapat och de läsande förebilderna fick gå iväg med varsin grupp. Jag smög runt och tjuvlyssnade på eleverna när de högläste. Jag var otroligt stolt över ansvaret de tog och hur fint de högläste. De kopplade på sina vackraste berättarröster.

Läraren reflekterar – En utvärdering

Eleverna tyckte att det var kul att högläsa och att barnen var bra lyssnare. De läsande tyckte att det var kul att eleverna ställde frågor och visade intresse för texten. Några tyckte att texten var lite för lång och de ville ha fler bilder att visa upp nästa gång. Amanda och ettorna var också mycket positiva efter vårt besök. Eleverna tyckte att berättelsen var bra och rolig, men lite lång. Några av eleverna hade återberättat berättelsen för Amanda och klassen. De ville gärna att vi ska komma tillbaka och läsa igen. Det ska vi såklart. Lina och jag kikar nu på en ny text att läsa och det blir nog en bilderbok. Eleverna som vi ska läsa för kommer också få arbeta med en del ord inför nästa gång för att vara än mer förberedda.

Högläsning äger!

Attt uppmärksamma högläsningen

Vi skriver om projektet och visar bilder på skolans TV-skärmar. Mer om att synliggöra läsning på skolan kan du läsa här: Veckans läsare

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

Kunskapskrav 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Dessutom kan  eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy