Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Elever som boktipsar

Syfte

Uppmuntra läsning och uppmärksamma elevernas tankar om läsning.

Läraren reflekterar

Det är egentligen inte så svårt – det handlar mer om att låta läsningen och elevernas tankar om läsning få ta plats i undervisningen. Aktiviteterna nedan är mycket omtyckta av eleverna.

Metod

Jag låter eleverna tipsa varandra om bra böcker som de har läst. Det kan göras på flera olika sätt, till exempel att eleverna:

  • berättar om en bok (för en kompis, en grupp eller i helklass),
  • ritar en bild av boken och skriver några rader om den, som anslås i klassrummet,
  • väljer en sida i sin bok som de vill att läraren läser upp för övriga i klassen,
  • lyfter fram en bok som hamnar på en särskild sektion i bokhyllan.
Elever som boktipsar - Boktipset

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy