Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Elever som boktipsar

Syfte

Uppmuntra läsning och uppmärksamma elevernas tankar om läsning.

Läraren reflekterar

Det är egentligen inte så svårt – det handlar mer om att låta läsningen och elevernas tankar om läsning få ta plats i undervisningen. Aktiviteterna nedan är mycket omtyckta av eleverna.

Metod

Jag låter eleverna tipsa varandra om bra böcker som de har läst. Det kan göras på flera olika sätt, till exempel att eleverna:

  • berättar om en bok (för en kompis, en grupp eller i helklass),
  • ritar en bild av boken och skriver några rader om den, som anslås i klassrummet,
  • väljer en sida i sin bok som de vill att läraren läser upp för övriga i klassen,
  • lyfter fram en bok som hamnar på en särskild sektion i bokhyllan.
Elever som boktipsar - Boktipset

Lgr 11 Förmåga

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Kunskapskrav*

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy