Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Efterlyst – beskriva en person

Syfte

Att efterlysa en person fordrar ett visst sorts språk. Den som läser beskrivningen ska snabbt skapa sig en bild av den efterlyste. Meningarna ska vara korta och innehållet i texten detaljrikt. Vaga minnesuppgifter och målande beskrivningar ska utelämnas. Språket ska vara formellt utan att vara högtravande.

Läraren reflekterar

En rolig uppgift som lockar fram elevernas kreativitet! Roligt om eleverna får ta del av varandras efterlysningar på något sätt.

Metod och instruktion till eleverna

Skriv upp punkterna nedan på tavlan. Gör därefter en gemensam beskrivning tillsammans med eleverna.

 • Skriv korta meningar som beskriver en detalj i taget.
 • Beskriv exakt! (skriv skostorlek 45 istället för stora skor).
 • Struktur i beskrivningen (t ex en människa, börja med ansiktet uppifrån och ned, därefter överkropp, underkropp och slutligen fötter).
 • Värderande ord ska undvikas! (ganska, lite, mycket, stor…).
 • Kom ihåg tidpunkter och platser personen varit på.

Gemensamt exempel – Fredrik Sandström

Fredrik är 45 år och 175 cm lång. Han har brunt, lockigt hår och glasögon. Fredrik har bruna ögon och ett rött födelsemärke på höger kind . Han sågs senast i blå jeans, svart jacka och en röd mössa. Vid sitt försvinnande hade han också en svart ryggsäck på sig. Fredrik sågs senast vid tågstationen i Arboga, torsdag kl 17.00. Därefter försvinner alla spår.

Förslag

 • Efterlys dig själv.
 • Efterlys en kompis.
 • Efterlys en kändis.
 • Efterlys ditt favoritplagg.
 • Efterlys din skolväska.
 • Efterlys en förrymd mördare!

Att arbeta vidare

Bifoga en bild med passande layout till texten. Anslå bilderna på väggen eller i en tidning.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy