Årskurs 1-3

Bild

Dykare

Syfte

Skapa en bild av sommaren (eller simhallen)!

Läraren reflekterar

Eleverna tyckte att bilderna blev fina och häftiga! Går att göra som en upptaktsuppgift efter sommaren eller varför inte i samband med att eleverna går till simhallen?

Metod

Jag visar på tavlan hur bilden skapas steg för steg. Om eleverna vill får de använda en mall till badringen. Delarna ritas med blyerts på olika färgade papper. Delarna klipps ut och klistras fast. Detaljer (exempelvis cyklop) ritas med svart tusch. Till sist klistras snorkeln fast!

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
F
örmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy