Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Drakögon

Syfte

Eleverna tränar på att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg med olika material. Eleverna jobbar med djup och känsla i sitt bildskapande samt att arbeta med akvarellpennor, tusch, ritkol, oljepastell och torrpastell.

Läraren reflekterar

Eleverna har haft egna ideér och hämtat inspiration från olika konstnärer och bildalster på nätet. De har jobbat med linjer, former och mönster för att skapa uttryck. De har arbetat fokuserat, engagerat och koncentrerat med sina bilder. Uppgiften är en mycket bra koncentrationsövning där eleverna har gått in i skapandet och tid och rum har stått stilla. Eleverna var mycket stolta över sitt bildskapande och jag blev förvånad vilka resultat de uppnådde för att vara så unga (årskurs 5). De har verkligen utvecklat sin skaparförmåga.  

Metod och material

Material: akvarellpennor, svart tuschpenna, ritkol, torrpastell och oljekrita, vitt A4 papper av tjockare kvalité. 

Tillvägagångssätt: Vi började med att  studera historiska bilder på drakar och pratade  om var de har stött på drakar, till exempel i böcker, filmer, spel och skulpturer.
Vi tittade sedan på filmer om hur man kan drakögon på youtube. Där finns många olika konstnärer som lägger upp filmer på när de målar och ger tips och råd för att måla. Här finns några: Paint dragon eye. Det sista vi gjorde för att hämta inspiration var att titta på olika färdiga alster av drakögon. Dessa hämtade jag från internet. Vi kikade på hur konstnären jobbat med linjer, mönster och former.

Eleverna fick sedan under ett antal lektioner (ca 3 x 60 minuter)  skapa sitt draköga. De tog hjälp av nätet när de målade för att studera olika tekniker. När de var klara så fick de utvärdera sin arbetsprocess och skriva om hur de skapat bilden, vad de tänkte och tyckte om sitt bildskapande.

Elevexempel

Måla dragögon i skolan

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy