Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Dikter med associationer

Syfte – Att dikta med glädje

Att skriva dikt kan vara förenat med en viss prestationsångest. Syftet är att avdramatisera och få eleverna att upptäcka hur roligt och kreativt det är att skriva dikter!

Läraren reflekterar

Eleverna diktade och skrev med glädje!!!

Metod

Eleverna ska skriva treradingar, en kort dikt, som bygger på associationer. Du utgår från ett ord och sedan associerar du fritt. För att hjälpa eleverna på traven bestämmer du det ord som ska vara utgångspunkt och du säger att de ska associera i tre steg. Så här går det till:

  • Vad tänker du på när du hör ordet katt?
  • Okej päls. Vad tänker du när du hör ordet päls?
  • Okej mjuk. Vad tänker du när du hör ordet mjuk?
  • Okej glass.   

Skriv på tavlan:

När eleverna kommit så här långt låter du dem utgå från dessa ord men de ska sätta in orden i följande fraser:

  1. Jag är
  2. Du är
  3. Det känns som

Behöver de böja ett ord eller lägga till ett ord för att få ett flyt i dikten går det bra. Dikten ovan blir då:

Glass
Jag är sommar
Du är varm
Det känns som ett bad

Kanske inte så bra. Mina elever lyckades klart bättre. Kolla in elevexemplen nedan!

Elever skriver associationsdikter

Pistol
Jag är vapen
Du är USA
Det känns som Vietnam

Katt
Jag är ett husdjur
Du är kelig
Det känns som terrorism

Bastant
Jag är tung
Du är bred
Det känns stabilt

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy