Årskurs 1-3

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Dig deeper

Syfte

Hur man kan uppmuntra eleverna att skriva mer och använda fler ord i varje mening.

Läraren reflekterar

Genom att synliggöra textbearbetning med bilden ”Dig deeper” blir det tydligt för eleverna vad det innebär att skriva mer uttrycksfullt. Det blir även ett begrepp man kan använda och som eleverna förstår.

Metod

Jag visar bilden och låter eleverna parvis läsa och översätta meningarna.

  • Vi pratar om bilden, som sedan sitter uppe i klassrummet. Jag visar fler exempel på tavlan. Exempel: I see a car, I see a white car, I see a white car in the city, I see a white car in the big city with many streets.
  • Eleverna kan parvis testa muntligt på några av exemplen. Lyft exempel och visa på tavlan i helklass. Exempel: a plane/a train/a dog/a snake/a house/a castle.
  • Eleverna får ett litet skrivhäfte som vi kallar Dig deeper, där de skriver meningarna i tre steg enligt exemplen.
  • Ibland använder jag bilder som eleverna kan använda för att hämta information om olika objekt ifrån.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy