Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Die Mauer – En parafras

Syfte

Analysera en text och skriva en parafras.

Läraren reflekterar

Att plocka ihop texter om samma motiv eller tema skapar ofta ett sammanhang. Olika texter kan skapa kontraster, både till innehåll och form. När texter möter texter händer något spännande.

Metod

I ett större sammanhang där vi läser texter om kärlek (obesvarad, förlorad, förbjuden, olycklig, lycklig och livslång sådan) lyssnar vi på några texter om kärlek. Det finns hur många dikter, låtar och visor som helst om kärlek. Denna gång valde jag Die Mauer av Joakim Thåström (Ebba Grön). Den speglar en tid när samhällen byggde murar. Vi läser, lyssnar, samtalar och skriver om texten. Här finns Die Mauer

Analyserar

Frågor som kan diskuteras eller skrivas om till Die Mauer:

 • Var utspelar sig handlingen? Hur vet vi det?
 • När ungefär? Hur kan vi anta det?
 • Vad handlar texten om?
 • Hur slutar texten?
 • Hur slutar låten?
 • På vilket sätt är den både lycklig och olycklig?
 • Texten har ett rikt bildspråk. Ge några exempel.
 • Vilken rad får dig att tänka?
 • Vilken rad får dig att känna?

Skrivuppgift

Skriv en mikronovell om ca 300-400 ord om ett ungt par som skiljs åt och hamnar på var sin sida av muren (som i låten). Du väljer vilka personerna är och vad som ska hända. Du ska få med en versrad eller strof ur Die Mauer.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy