Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Die Mauer – En parafras

Syfte

Analysera en text och skriva en parafras.

Läraren reflekterar

Att plocka ihop texter om samma motiv eller tema skapar ofta ett sammanhang. Olika texter kan skapa kontraster, både till innehåll och form. När texter möter texter händer något spännande.

Metod

I ett större sammanhang där vi läser texter om kärlek (obesvarad, förlorad, förbjuden, olycklig, lycklig och livslång sådan) lyssnar vi på några texter om kärlek. Det finns hur många dikter, låtar och visor som helst om kärlek. Denna gång valde jag Die Mauer av Joakim Thåström (Ebba Grön). Den speglar en tid när samhällen byggde murar. Vi läser, lyssnar, samtalar och skriver om texten. Här finns Die Mauer

Analyserar

Frågor som kan diskuteras eller skrivas om till Die Mauer:

 • Var utspelar sig handlingen? Hur vet vi det?
 • När ungefär? Hur kan vi anta det?
 • Vad handlar texten om?
 • Hur slutar texten?
 • Hur slutar låten?
 • På vilket sätt är den både lycklig och olycklig?
 • Texten har ett rikt bildspråk. Ge några exempel.
 • Vilken rad får dig att tänka?
 • Vilken rad får dig att känna?

Skrivuppgift

Skriv en mikronovell om ca 300-400 ord om ett ungt par som skiljs åt och hamnar på var sin sida av muren (som i låten). Du väljer vilka personerna är och vad som ska hända. Du ska få med en versrad eller strof ur Die Mauer.

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier 

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy