Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Det osynliga barnet – Tove Jansson

Syfte

Att resonera om hur viktigt det är att få bekräftelse av andra. Eleverna ökar sin förståelse genom att analysera och tolka texten, samt sätta ord, både muntligt och skriftligt, på sina tankar och känslor om ”Det osynliga barnet” av Tove Jansson.

Läraren reflekterar

Novellen lämpar sig fantastiskt väl för högläsning. Språket, situationen och Ninnis belägenhet griper tag i lyssnaren. Diskussionerna blir otroligt bra och är laddade med känslor. God kännedom om eleverna är en förutsättning så att du kan styra diskussionerna åt rätt håll och undvika eventuella känsliga områden. Se uppgifterna som förslag och blanda gärna muntliga och skriftliga uppgifter. Tänk även på att variera samtals/tänkandegrupperingar (enskilt – parvis – alla).

Aktiviteter före läsningen

Titta på filmen från Friends:

Låt eleverna fundera enskilt på några frågor. Därefter resonerar de i par. Lyft några elevsvar/diskussioner i helklass. Förslag på frågor:

 • Vad handlar filmen om?
 • Vilka tankar får du när du ser filmen?
 • Vad är vändpunkten i filmen?
 • Har du gjort något (stort eller litet) som förändrat någons dag?

Låt eleverna titta på bilden av Ninni. Eleverna resonera parvis vem och vad de tror att novellen handlar om.

Uppgifter under läsningen

Stopp vid “Det lönar sig inte med såna som är ironiska”.

 • Vad menar Tooticki?
 • På vilket sätt är det skillnad på att säga att något är fel och att komma med antydningar (som ironi och sarkasm är)?
 • Hur gör du? Säger du rakt ut vad du tycker eller kommer du med antydningar?

Stanna vid “Det blev inte bättre”. De försöker och försöker med allt möjligt, men ansiktet kommer inte fram.

 • Vad saknas?
 • Vad ska de göra för att Ninni ska synas?
 • Hur tror du att det slutar?

Aktiviteter efter läsningen

 • Återberätta handlingen.
 • Om vändpunkten: Vad är det som gör att Ninni till sist syns?
 • Beskriv Ninni, Muminmamman och/eller Muminpappan och deras roll i dramat.
 • Beskriv miljön där handlingen utspelar sig och vilken betydelse platserna och aktiviteterna har för handlingen.

Vad kan du läsa mellan raderna?

Hon (elaka kvinnan) kan inte komma och ta dig…. “I detsamma bleknade Ninnis tassar och man kunde nätt och jämnt utskilja dem i gräset”.

 • Kvinnan är ju inte där, men ändå bleknar Ninnis tassar. Vad betyder det?

Det var just den burken (som Ninni tappade) som vi brukar ge åt humlorna. Nu slipper vi bära ner de på ängen.

 • Varför säger Muminmamman så?
 • Hur påverkar det Ninni?

Avslutande fråga

 • Vad handlar Det osynliga barnet om egentligen?

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsvillkor.

Kunskapskrav*

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan elever, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy