Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Det kommer bli bra – Poesi med Laleh

Syfte

Det kommer bli bra, visst ordnar det väl sig? Idag ville jag skicka med eleverna lite hopp. Detta uttrycker eleverna i diktform.

Lärarens reflektioner och metod

Vi lyssnade till Lalehs låt: 

Under tiden som eleverna lyssnade på låten och tittade på musikvideon hade de i uppgift att skriva ned minst tre saker som de såg, hörde och kände i sina skrivböcker:

  • Jag ser…, Jag ser…, Jag ser…,
  • Jag hör…, Jag hör…, Jag hör…,
  • Jag känner…, Jag känner…, Jag känner…

När vi sett klart musikvideon samlade vi intrycken på tavlan och samtalade om dem och symboliken i låten. Vi kopplade hav, frihet och mod till Tove Jansson som vi arbetat med. Vi pratade om barns skratt och hur de inger oss hopp och glädje. Vi samtalade om lugnet och friheten i havet. Vi reflekterade kring små droppar i stora hav, små saker som är en del av något större och om små stenar.

Sedan fick eleverna i par diskutera och skriva ned vad Laleh sjunger om, budskapet och om låten kan kopplas till samhället och tiden som vi lever i just nu. Texten finns här. Eleverna motiverade sina svar med exempel ur texten. Efter diskussion i helklass lyssnade vi till Lalehs tankar om låten:

Vi samtalade om de intryck eleverna fick av klippet.

Skriv en dikt

Eleverna fick därefter i uppgift att välja ut en rad från Lalehs låttext som de skulle använda i sin kommande dikt. De fick lov att ändra lite i raden om de ville och några tog sig större friheter än andra. Eleverna fick sedan skapa dikter på temat hopp. Dikten skulle innehålla antingen anaforer eller epiforer.

Jobba vidare – Kombinera bild och text

Fotografera en eller två bilder som gestaltar dikten. Dessa ska sedan sättas ihop med dikten. 

Två elevexempel


Din framtid
Barnen växer,
det kommer att bli bra.
Barnen är våran framtid,
det kommer att bli bra.
Hoppfullt reser vi på oss,
det kommer att bli bra.
Snart äger vi världen,
du och jag, tillsammans.
Tillsammans kan vi göra det omöjliga,
vi kommer att klara oss bra.
Hopp växer av hopp,
tillsammans är vi starkare.
Det är din framtid,
det kommer att bli bra. 

Så att jag kan bli hel igen
Du får mig och tro
på en bättre framtid än nu.
Du får mig och tro
på skönheten jag aldrig sett.
Du får mig och tro
på att jag kan blomstra
som blommorna under solens varma strålar.
Få mig att hitta tillbaks
till då oron inte fanns.
Få mig att hitta tillbaks
till då världen fanns i mina händer.
Få mig att hitta tillbaks
till då glädjen var allt som fanns.
Om jag går vilse
visa mig vilken väg jag ska gå.
Om jag går vilse
berätta för mig att allt kommer att bli bra.
Om jag går vilse
hjälp mig hitta hem
till där fjärilar kan prata
och där djuren och människor lever som en.
Du får mig och se
himlen mellan trädens grenar.
Du får mig och se
solens reflektion på havets vågor.
Du får mig och se
ljuset vid skogens glänta
som väntar på min ankomst.
Öppna mitt sinne
så att jag kan bli hel igen.

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll* 

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy