Årskurs 7-9

Engelska

Desert Island – Write a story

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Här ett kortare upplägg om några lektioner där eleverna skriver en spännande berättelse. Ett mer omfattande finns här: Shipwrecked

Metod

Använd gärna samtalsmetoden EPA (enskilt – parvis – alla) och anslå elevexempel, inspiration och förslag till varje kapitel i klassrummet eller digitalt (så att eleverna kan återvända). Inled varje kapitel med att visa inspirerande bilder eller filmklipp, till exempel Plane crash LostCast AwayRobinson Crusoe Island och Lord of the flies – the end. Ge också tid för samtal och formulering av idéer. Använd gärna bildstöd i form av tankekartor, till exempel i kapitel två där en gemensam karaktär kan skapas. Skriv en del i taget.

Uppgifter och information till eleverna

Desert Island är ett skriftligt och muntligt projekt där du utgår från att du hamnat på en öde ö. Du ska i olika kapitel skriftligt berätta om livet på ön och den eventuella hemresan därifrån. Du samtalar endast på engelska under projektets gång.

Chapter 1 – The incident

 • Were you a passenger on that plane? Or how did you end up on this island?
 • Tell us your story about the incident.
 • Where were you going? Why? What do you remember from the accident? Let your imagination run free!

Chapter 2 – Who are you?

 • Tell us your story. Who are you? What is your background?
 • Are you a man or a woman?
 • Family?
 • Age?
 • Where do you live?
 • Occupation?
 • What’s important in your life?

Chapter 3 – The necessities of life

You are desperate for something to eat and drink. Find your way around the island and describe what you see and find. How do you survive? What happens?

Chapter 4 – Are you alone?

One day when you wake up you suddenly realize that your food supply is gone! What has happened? Are you alone on the island?

Chapter 5 – The rescue

Now you are finally going to be rescued. What happens? Also describe your homecoming. Feelings? Longings? People? Places? What’s the first thing you do when you get home?

Chapter 6 – Therapy session

After being home for a while you have been invited to a support group for people with similar experiences. Together with one peer-response partner you record yourselves. Talk about some of the following:

 • memories from the island
 • mistakes made
 • best decision
 • what you have learnt about yourself
 • best food
 • what did you miss most
 • what your life looks like today
 • hopes and dreams for the future

Evaluation

Answer the following questions. Your answers can be in English or in Swedish.

 • Comment on your own effort
 • Which ability do you feel you have developed the most?
 • Write something about working together with your partners.
 • What do you think about the chapters in this project?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy