Årskurs 4-6

Engelska

Describe your thing

Syfte

Eleverna tränar på att beskriva saker till till exempel utseende, egenskap, funktion och livslängd.

Läraren reflekterar

Att förena nytta med lek är ofta framgångsrikt. Denna gissningslek eller tävling ”lurar” eleverna att uttrycka sig på engelska. När orden tryter får de dessutom träna på att omformulera sig.

Förberedelser

Rita en tabell på tavlan. Samla frågor och svar under rubriker. Låt eleverna komma på frågor och därefter får de fundera på svar (hjälp eleverna att översätta till engelska). Svaren kan skrivas under rubrikerna eller i tankekartor. Exempel på rubriker och frågor:

Type

 • What colour is it?
 • How big is it?
 • What does it look like?
 • What is the shape of it?

Characteristics

 • How heavy is it?
 • Is it warm or cold?
 • What material is it made of?

Function

 • When do you use it?
 • How often do you use it?
 • Do you have one?

Durability

 • For how long time can you use it?
 • Does it need batteries? Or electricity?

Metod

Varje elev förbereder ett antal saker som de ska beskriva. Dela in klassen i mindre grupper. Eleverna använder rubrikerna/tankekartorna och minnesanteckningarna som stöd när de ska beskriva. Kompisarna kan även ställa frågor. Övriga i gruppen får gissa på vad kompisen berättar om (de kan skriva rätt svar på ett litet papper).

Saker att beskriva

 • I köket: sax, kniv, gaffel, glas, bord, stol, fläkt, spis, kylskåp
 • I sovrummet: säng, kudde, täcke, tavla, radio, spegel, matta, fönster
 • I badrummet: tvål, badkar, dusch, tvål, borste, tandborste, handduk
 • Fordon: cykel, bil, moped, trehjuling, flygplan, tåg, båt
 • Mat och frukt: hamburgare, spagetti, pizza, äpple, banan

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i talad engelska och i olika slags texter.

Centralt innehåll

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy