Årskurs 4-6

Engelska

Describe the picture

Syfte

Att beskriva en bild så utförligt som möjligt.

Läraren reflekterar

Övningen är enkel att genomföra och är ett roligt sätt att träna på den muntliga förmågan. Dessutom brukar eleverna tycka att det är roligt att ”skapa bilder i huvudet” och sedan jämföra med den riktiga bilden. En utmaning att försöka få kompisen att skapa en bild så lik originalet som möjligt! Att använda roliga, intressanta, tankeväckande bilder när eleverna tränar på att beskriva saker brukar ta bort fokuset från själva berättandet, vilket gör att de flesta glömmer bort att de faktiskt pratar engelska.

Metod

Eleverna bör vara bekanta med prepositioner som on, under, over, beside, in front of, behind och between. Lägesord som to the right, to the left, at the top, in the middle, at the bottom och in the corner är också bra att känna till. En inledande muntlig övning där läraren uppmanar eleverna att hålla sin hand i förhållande till bänken på olika sätt befäster orden.

Läraren förklarar hur en bild kan förklaras, från helhet till detaljnivå. Skriv upp en berättarstruktur på tavlan som eleverna kan använda som stöd. Exempel:

 1. Start with the whole picture. What´s going on? Where are we? What time is it?
 2. Try to explain your emotions when you see the picture. The pictures makes me happy/sad/angry…
 3. Describe one thing at a time. Start with the most important thing. Size? Colours?
  Where is it in the picture?
 4. The surroundings. Describe everything as much as you can!

Uppgiften

Eleverna sitter parvis eller i mindre grupper. Läraren publicerar en bild för ”berättaren”. Den som ska beskriva bilden har förstås blicken mot bilden, övriga har ryggen mot.

 • Förstabilden ger eleven stöd i form av stödord och lägesorden. Låt eleven titta en stund och bygga upp sin berättarstruktur i huvudet och startar när hen är redo.
 • Bild 2 består bara av motivet.  Eleven fortsätter att beskriva så utförligt som möjligt.
 • Efter en viss tid (2-3 minuter) bryter läraren och alla får se bilden.
 • De som har lyssnat får förklara hur deras bild skiljer sig mot det verkliga motivet. På så sätt får alla uttrycka sig!
 • Ny bild – nya roller!

Exempel på bilder och hur nyckelord kan ge eleverna stöd

Redigera och spara presentationen

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Formulera sig och kommunicera i tal (och skrift).

Centralt innehåll 

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Kunskapskrav 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy