Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

David och Goljat – Om mod

Syfte

I det här upplägget får eleverna läsa, prata och skriva om mod. 

Läraren reflekterar

Att vara modig betyder inte att du måste ge dig ut och hoppa från högsta höjden i simbassängen eller att du måste göra något som du egentligen inte vill göra (bara för att någon säger åt dig). Att vara modig kan vara att stå upp för sig själv, andra eller något som man tycker är viktigt. Eleverna berättar för varandra hur de tänker och vad de har skrivit. De väljer såklart vad de vill dela med sig av. Betona vikten av att de lyssnar på varandra genom att visa intresse, ställa följdfrågor och vara engagerad!

Inledning Goliath

Lyssna på låten Goliath med Smith & Tell. Uppmana eleverna att följa med i texten som finns i videon. Behöver eleverna titta på texten i efterhand finns den här här.

Samtala exempelvis om: Vad handlar låten/texten om? Vilken känd person förekommer i texten? Vad vet vi om denna person? 

Läs David och Goljat

FILISTÉERNA kommer för att strida mot Israel igen. Davids tre äldsta bröder är nu i Sauls här. En dag säger därför Iʹsai till David: ”Gå till dina bröder med lite korn och några bröd och ta reda på hur de har det.”

När David kommer till härens läger, springer han till stridsplatsen för att leta efter sina bröder. Den filisteiske jätten Goljat kommer fram och hånar israeliterna. Det har han gjort varenda morgon och kväll i 40 dagar. Han skriker: ”Välj ut någon som kan strida mot mig. Om han vinner och dödar mig, skall vi bli era slavar. Men om jag vinner och dödar honom, skall ni bli våra slavar. Skicka hit någon, om ni törs.”

David frågar några av soldaterna: ”Vad får den man som dödar den där filistéen och tar bort skammen från Israel?”

”Saul skall ge den mannen stora rikedomar”, säger soldaterna. ”Och han skall ge honom sin dotter till hustru.”

Men alla israeliterna är rädda för Goljat, eftersom han är så stor. Han är över 3 meter lång. Och en annan soldat bär skölden åt honom.

Några soldater går och säger till kung Saul att David vill strida mot Goljat. Men Saul säger till David: ”Du kan inte strida mot den här filistéen. Du är bara en pojke, och han har varit soldat hela sitt liv.” David svarar: ”Jag dödade en björn och ett lejon som tog min fars får. Det kommer att gå likadant med den här filistéen. Jehova skall hjälpa mig.” Saul säger då: ”Gå, och må Jehova vara med dig.”

David går ner till en bäck och hämtar fem släta stenar, som han lägger i sin väska. Sedan tar han sin slunga och går för att möta jätten. Då Goljat ser honom, tror han inte sina ögon. Han tror att det skall bli lätt att döda David.

”Kom du bara”, säger Goljat, ”så skall jag ge din kropp till mat åt fåglarna och rovdjuren.” Men David säger: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer emot dig i Jehovas namn. I dag skall Jehova ge dig i min hand, och jag skall slå ner dig.”

David springer så fram mot Goljat. Han tar en sten ur väskan, lägger den i slungan och kastar den med all sin kraft. Stenen träffar Goljat mitt i pannan, och han faller ner död! Då filistéerna ser att deras stridskämpe har fallit, flyr de. Israeliterna följer efter dem och vinner striden.

Exempel på frågor till texten

 • Vem och hur är Goljat? Beskriv honom.
 • Vem och hur är David? Beskriv honom. 
 • Vad handlar Goljats hån och utmaning om? Vad säger han?
 • Hur är David och Goljats utrustade inför kampen?

Skriva och samtala om mod

Låt eleverna fundera på och skriva om frågorna nedan. Därefter kan eleverna samtala parvis, i mindre grupper och/eller i helklass om mod. Exempel på frågor: 

 • David och Greta är båda modiga, men på olika sätt. Vem av de två är modigast, tycker du?
 • Hur är man när man är modig, tycker du? 
 • Är det viktigt att vara modig? Motivera! 
 • Berätta om någon person (påhittad eller verklig) som du tycker är modig. Motivera! 
 • Berätta om du gjort någonting som krävde mod av dig. Vad fick dig att våga? Hur kändes det efteråt? 
 • På vilket sätt kan man vara modig i skolan?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy