Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Dagens ord

Syfte

Att skapa intresse för ord.

Läraren reflekterar

Dagens ord är superkul och helt odokumenterat. Det ska fungera som ”en intressant sak att lära sig” och inte kräva noggranna och tidskrävande förberedelser – maximalt några minuter att förbereda och några minuter att berätta om ordet! Det har blivit ett roligt inslag i lektionen, och eleverna påminner mig om jag glömmer.

Metod

Ibland väljer jag SAOB:s dagens ord, ibland något dagsaktuellt ord och ibland väljer jag helt enkelt ett ord som känns bra. Jag skriver ordet på tavlan och vi listar först ut ordklass. Sedan frågar jag om någon kan ordet eller i alla fall har hört det – om någon kan får den såklart svara. Annars skriver jag vad ordet betyder, ger en exempelmening, samt drar eventuell etymologi. Ibland frågar elever om liknande ord, synonymer eller närliggande i betydelse, som då också hamnar på tavlan.

Ordspanare

Jag avslutar med uppmaningen: Håll koll på ordet – se om du upptäcker det någonstans tills nästa gång vi ses! Eller så kanske du får anledning att använda det själv!

Att berätta något intressant om ett ord - Ett ord om dagen ger eleven rikare ordförråd

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Kunskapskrav*

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy