Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Dagens mini

Syfte

Dagens mini fyller många syften. Eleverna får möta många olika ämnen i en kort men intresseväckande form. De får möjlighet att se och träna på att se tydliga kopplingar mellan tidigare kunskaper, skilda ämnen och aktuella ämnen/händelser. De får också träna på att reflektera kring ämnen och begrepp, uttrycka och motivera/förklara en egen tanke/åsikt och lyssna på andras tankar.

Läraren reflekterar

Dagens mini är min variant av GOTD som jag har utvecklat åt mitt håll till en form som jag upplever uppfyller många syften, utvecklar eleverna enormt, ger stort mervärde och dessutom uppskattas väldigt mycket av eleverna.

”Dagens mini-lektioner” med tillhörande utmanande diskussion är ett återkommande inslag i min undervisning. Jag har valt att låta den inledande diskussionen ta minst lika mycket tid som själva mini-presentationen och lägger då stort fokus vid alla elevers egna tankar, reflektioner och kopplingar och utvecklingen av deras förmåga att uttrycka och motivera dem. Alla tankar är viktiga och riktiga tankar och eleverna behöver träna ofta på att tänka dem, vrida och vända på dem och uttrycka dem.

När jag utvärderar med elever får dagens mini ofta mycket positiva omdömen – eleverna älskar det. Men det häftiga är att de inledande diskussionerna får lika högt omdöme och ses som fullständigt nödvändiga och högintressanta av eleverna. ”Man lär sig så mycket och det är så himla intressant att höra vad andra tänker och försöka förstå det.”

Metod

Jag bestämmer ämne för mina minilektioner relativt slumpmässigt utifrån intresse, idéer eller trådar som jag plockar upp. Men jag låter också våra diskussioner, de sidospår och tankar vi kommer in på samt aktuella ämnen kopplade till samhällshändelser och sånt vi arbetar med inspirera mig till val av ämnen.

Jag gör alltid en powerpoint-presentation på valt ämne. Det första jag tar fram är ledtråden och här försöker jag välja ledtrådar som jag tror ska leda till en begreppsvidgande, kopplande och utmanande diskussion snarare än en tävling i att gissa rätt svar.

Ett exempel – inledande diskussion om ”Experimenterande”

Ledtråden var ”Experimenterade…”.

Eleverna fick se ledtråden och uppmanades säga vad de tänkte på när de såg den. De ska alltså inte gissa på vem dagens mini är.

Jag använder ”No hands up”, det vill säga jag drar slumpmässigt den ordning eleverna får svara. Jag går igenom hela klassen, det är ok att säga ”jag vet inte” eller ”vänta lite”, men jag återkommer till de eleverna efter en stund och försöker igen. Om de inte kommer på något uppmuntrar jag dem att kommentera eller ta ställning till något en kompis har sagt.

Så, var hamnade just den diskussionen?

Vi snirklade oss fram mellan Einstein, dynamit, att lösa problem, nyfikenhet, Nobel, filmskapare, musiker, elever, kattungar, kemiförsök, slime, olyckor, medicin, sjukdomar, bebisar och landade slutligen i att alla människor experimenterar på ett eller annat sätt under sitt liv.

Under diskussionen ber jag hela tiden eleverna motivera sina val och tankar och ställer vidgande/utmanade motfrågor/tankar. För att uppmuntra tankar och deltagande framhäver/uppmärksammar jag mod, kreativitet och intressanta/oväntade kopplingar med vårt glödlampssystem. Jag använder små magnetbilder av glödlampor som jag sätter upp på whiteboarden. I den här diskussionen fick de t ex en glödlampa för den sammanfattande tanken ”att experimentera är att försöka komma vidare eller lösa ett problem”.

Minilektion – Pablo Picasso

När alla eleverna hade svarat gick vi sen vidare till själva presentationen om Pablo Picasso (en GOTD finns här). Eleverna var rejält på hugget och ställde frågor, såg kopplingar till tidigare minilektioner, till andra ämnesområden eller annan kunskap/tankar som de har. De har blivit duktiga på att hämta information ur till exempel namn och bilder då de brukar få gissa var en person kommer ifrån och vilken tid hen hör ihop med baserat på namn och en bild.

Kopplingar till Lgr22

De begreppsvidgande, kopplande och tankeutmanande diskussionerna fortsatte alltså och vi lärde oss inte bara om ett ämne utan om flera och hur saker hänger ihop i den enorma kunskapsväven. Världen i ett sammanhang – kunskaper som hör ihop.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy