Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Dagen när det regnade hjärtan

En skrivuppgift för årskurs 1-3 om kärlek av Kim Sjöberg

Syfte

Att väcka lusten för berättandet! Skapa inspiration och förutsättningar för elevernas fria skrivande.

Läraren reflekterar

Det händer något med engagemanget när eleverna involveras i något annorlunda! Vad händer när eleverna kommer till klassrummet och ser små små hjärtan på golvet? Vad har hänt? Låt eleverna upptäcka och spekulera tillsammans. Spela med! Vad har hänt??

Alla hjärtans dag berättelse för lågstadiet av Kim Sjöberg

Fortsättning och introduktion till skrivuppgiften

Berätta att du hört talas om hjärteregn.. att det kan regna hjärtan… Låt eleverna parvis fundera på symboliken. Vad kan det betyda och innebära att det ”regnar hjärtan”. Samla elevernas tankar på tavlan!

Dagen när det regnade hjärtan

Låt eleverna skriva i par eller enskilt om dagen när det regnade hjärtan. Som stöd kan du ha följande frågeställningar för eleverna att utgå ifrån:

  • Var utspelar sig berättelsen?
  • Vem handlar den om?
  • Vilket är problemet?
  • Hur löser personen eller personerna problemet?
  • NÄR och VARFÖR regnade det hjärtan?
  • Hur kändes regnet? Hur såg dropparna ut? Färgglada? Hårda? Mjuka? Små? Vad hände när de föll mot paraplyet eller marken?

Låt eleverna klippa ut ett paraply och klistra fast intill sin text.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy