Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Dagen när det regnade hjärtan

En skrivuppgift för årskurs 1-3 om kärlek av Kim Sjöberg

Syfte

Att väcka lusten för berättandet! Skapa inspiration och förutsättningar för elevernas fria skrivande.

Läraren reflekterar

Det händer något med engagemanget när eleverna involveras i något annorlunda! Vad händer när eleverna kommer till klassrummet och ser små små hjärtan på golvet? Vad har hänt? Låt eleverna upptäcka och spekulera tillsammans. Spela med! Vad har hänt??

Alla hjärtans dag berättelse för lågstadiet av Kim Sjöberg

Fortsättning och introduktion till skrivuppgiften

Berätta att du hört talas om hjärteregn.. att det kan regna hjärtan… Låt eleverna parvis fundera på symboliken. Vad kan det betyda och innebära att det ”regnar hjärtan”. Samla elevernas tankar på tavlan!

Dagen när det regnade hjärtan

Låt eleverna skriva i par eller enskilt om dagen när det regnade hjärtan. Som stöd kan du ha följande frågeställningar för eleverna att utgå ifrån:

  • Var utspelar sig berättelsen?
  • Vem handlar den om?
  • Vilket är problemet?
  • Hur löser personen eller personerna problemet?
  • NÄR och VARFÖR regnade det hjärtan?
  • Hur kändes regnet? Hur såg dropparna ut? Färgglada? Hårda? Mjuka? Små? Vad hände när de föll mot paraplyet eller marken?

Låt eleverna klippa ut ett paraply och klistra fast intill sin text.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy