Årskurs 1-3

Rastverksamhet

Föregående tips Nästa tips

Däckbowling

Syfte

En enkel variant av bowling som är rolig att köra utomhus. Alla kan vara med då det inte kräver någon styrka eller pricksäkerhet, utan en stor skopa tur.

Metod

Material som ni behöver:

  • Ett bildäck
  • Käglor av stora petflaskor med lite vatten i så de står stadigare. Vi använde sex stycken.
  • Hopprep, koner eller gatukrita att markera linjen där eleverna ska stå.

Så här gjorde vi
Markera startlinjen med gatukrita eller ett hopprep. Vi ställde ut de sex käglorna som en triangel med spetsen mot eleverna. Vi valde ett avstånd på ca fem meter. De fick sedan rulla däcket mot käglorna och försöka få en strike. När man rullat däcket fick de hämta det och ge den till nästa person i kön medan vi ställde upp käglorna de träffat.

Reflektioner från pedagoger

Det var en kul och enkel lek där alla kunde vara med. Vi provade att ställa ut dem på olika ställen på skolgården, men vi tyckte det var bra vid en liten kulle som ger fart för då kan man öka avståndet till käglorna. Det var lätt även för de yngre eleverna att vara med då.

Reflektion från elever

Eleverna tyckte det var roligt och vi har kört det flera gånger efter det. De sa också att det var roligt att däcket inte var helt enkelt att styra så vem som helst kunde missa eller få ner alla, ingen visste på förhand hur det skulle gå. Här en filmsnutt med en elevrullning och en som visar hur det går till:

Lgr 11

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy