Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Conversation Cards – X or Y?

Syfte med Conversation Cards

Att eleverna under lekfulla former får formulera, beskriva, argumentera och ställa frågor.

Läraren reflekterar

Ett enkelt och roligt sätt att få igång elevernas motivation att prata engelska. Att göra det i ett surrigt klassrum avdramatiserar dessutom – det är ingen annan än den som står framför mig som hör hur och vad jag säger. Uppmuntra eleverna att ställa många följdfrågor till varandra! Skriv några förslag på tavlan hur detta kan gå till.

Metod

Dela ut ett kort till varje elev. Eleverna rör sig i klassrummet och ställer sin fråga till en klasskamrat, som i sin tur ställer sin. Innan konversationen är över byter eleverna kort med varandra. Jakten på nästa samtalspartner går vidare!

Lektionsidé av Lotta Lundberg

Att gå vidare

Eleverna kan själva eller i par komma på egna Conversation Cards som klassen sedan använder.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt Innehåll*

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Betygskriterier*

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy