Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Collage med leksaker

Syfte

Skapa en bild av en leksak som modell. Tanken är att arbeta med återvinning på ett roligt sätt.

Läraren reflekterar

Eleverna kan ta med en leksak som modell, men den ska helst inte blinka eller låta – eleverna kan inte låta bli att leka! Jag har ett skåp med reserver, om någon glömmer, med bland annat mina barns gamla modellbilar, gosedjur och två porslinsdockor.

Metod

Material: blyerts, lim, inredningstidningar och sugarpaper i A3-format att klistra på.

Uppmana eleverna att ta med en leksak eller fotografera den. Eleverna skissar formerna och bildidén på ett kladdpapper. De som vill kan svagt fylla i formerna på sitt sugarpaper. Sedan klipper eller river de delar ur tidningar och bygger, del för del, upp ett bildcollage av leksaken.

Elevexempel

Lgr 11 Förmåga

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Central innehåll*

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Kunskapskrav*

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy