Ord

Alla ämnesord

Censur

Ordet betyder: förhandsgranskning (för eventuellt förbud) av tryckt eller in­spelat alster som är av­sett för masspridning. Svenska.se

Mer om ordet

Censur används för att beskriva olika former av inskränkningar i tryckfriheten, till exempel myndigheters kontroll av skrifter före publicering. I svenska tryckfrihetsförordningen slås fast att förhandsgranskande censur inte är tillåten. Inte heller får myndigheter förbjuda utgivning av text på grund av innehållet.

Därmed är inte ordet helt fritt idag. Det finns inskränkningar. Vissa yttranden är otillåtna, exempelvis hets mot folkgrupp och förtal. Den ansvarige utgivaren ska utöva någon form av självcensur. Författare och utgivare kan dock ta en risk och publicera, men riskerar då straff i efterhand.

Tre områden har varit känsliga i censurens historia: religion, politik och sedlighet. Genom tryckfrihetsförordningen som antogs av riksdagen 1766 bröts Sveriges censursystem. Tryckfrihetsförordningen 1766 var världens första grundlag som skyddade tryckfriheten. I stället för censur skulle straff kunna utkrävas efter publicering.

Källa: https://litteraturbanken.se/presentationer/specialomraden/Censur.html 

Exempel där ordet förekommer

Detta fick man inte trycka för 1766
”Jag har blivit censurerad!” (Har du verkligen blivit det?)

Aktivitet

Se filmen:

Titta på kartan Pressfrihetsindex. Gör en tabell över några länder i varje kategori (från grön till mörkröd).

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy