Årskurs 1-3

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Byta platser i klassrummet

Syfte

Skapa ett system där eleverna regelbundet byter platser i klassrummet för att lära känna varandra.

Läraren reflekterar

Eleverna ges möjlighet att samarbeta och kommunicera med klassens alla elever. Tanken är att de ska lära känna varandra, vilket skapar trygghet. Systemet tar hänsyn till att eleverna inte ska byta för ofta och hamna i helt nya grupper varje gång. Som lärare behöver du aldrig fundera på vem som ska sitta var och vem som passar med vem. Eleverna tränar på att arbeta med alla, och det handlar bara om två veckor och sen händer något i gruppen. Jag har testat det i flera klasser och det brukar fungera superbra. Eleverna klagar sällan på vem de hamnar bredvid eftersom de vet att alla byter och att platserna förändras regelbundet. De byter snabbt och smidigt och har superkoll på vart de ska.

Metod

Klassen delas in i två grupper – Rött och blått spår. Varje elev börjar på ett nummer, till exempel RÖD 4. Vi byter platser varannan vecka, men bara ett spår vid varje tillfälle. RÖD 4 hoppar då till RÖD 5, RÖD 5 till RÖD 6 och så vidare. Spåren byter varannan gång. Varje elev byter således plats bara en gång i månaden, men de får nya axel- och ögonkompisar oftare. Siffrornas placering på ”kartan” hålls intakta vid varje byte. Efter en viss tid behöver man göra om grupper och startnummer helt då eleverna börjar ”förfölja” varandra.

Fler användningsområden

Elevens nummer (och färgkod) kan användas på flera sätt för att snabbt bilda tillfälliga tvärgrupper vid olika former av samarbeten, lag eller placeringar (i matsalen kanske), till exempel:

  • udda och jämna siffror,
  • udda röda, jämna röda, udda blå, jämna blå,
  • alla 1:or blir ett par, 2:or ett annat, och så vidare.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy