Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Byt ut ordet i din text

Syfte

Göra eleverna medvetna om ordvalets betydelse, samt avgränsa och göra en genomläsning och redigering hanterbar (så att den genomförs).

Läraren reflekterar

Många gånger har jag lämnat tillbaka elevernas texter med kommenterar och/eller generella tankar om vad och hur de kan ändra sin text. Det är dock få elever som tar sig tiden att verkligen anstränga sig och genomföra ändringar i texten. Att på olika sätt be eleverna återvända till sitt eget skrivande med en mindre och isolerad uppgift fungerar dock väldigt bra. Testa själv!

Metod

Inför en skrivuppgift berättade jag om ordvalets betydelse och eleverna fick fundera på vilka associationer de hade till några enkla ord. Det kan vara avgörande för textens trovärdighet att ange rätt frekvens och grad (ordets styrka). Det är exempelvis stor skillnad på ord som aldrig, sällan, ganska ofta, regelbundet och alltid. Det är önskvärt att skriva exakt det man menar: Vill, måste, ska, bör, tänker eller önskar jag städa mitt rum?! Stilnivån är dessutom också viktig att pricka in – passar betrakta, titta eller kolla in i texten? Vem är det som ska läsa texten egentligen?

Eleverna skrev sin text.

Några dagar senare visade jag eleverna några inledande frågor tillsammans med ett exempel där ett ord behövde bytas ut (det kan vara ett faktafel, en nyans åt fel håll eller något annat som stör).

Elevernas uppgift – Byt ur ordet i din egen text

Har du valt rätt ord i din text? Har ordet rätt grad och stilnivå? Skriver du vad du menar? Är något felaktigt, oklart eller otydligt? Behöver du lägga till något ord?

GÖR SÅ HÄR:

  1. Ringa in ett ord/uttryck du vill ändra – numrera
  2. Skriv ditt nya förslag i marginalen (som på bilden) eller efter texten 

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* svenska, årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy