Årskurs 1-3

Teknik

Bygga högst – skapa hållfasta konstruktioner med olika tekniker

Syfte

Syftet är att antingen använda kända konstruktionstekniker eller att utmana elevernas kreativitet till att skapa en så hög stående konstruktion som möjligt. Den ska stå av sig självt, det vill säga stöd av eventuella linor får bara fästas på golvet (marken) och inte i tak eller väggar.

Läraren reflekterar

En rolig och kreativ uppgift som dessutom tränar elevernas samarbetsförmåga.

Metod

Uppgiften går ut på att bygga en hög byggnad med hjälp av en viss mängd material (till exempel wellpapp, papper, tejp, tråd). Lämpligt i mindre grupper om 2-4 elever. Antingen går läraren igenom olika konstruktioner och tekniker (olika broar, bärande väggar, valv, avlastningar, linor) innan uppgiften utförs eller efter.

Uppgiften blir därmed antingen baserad på lärarens genomgång eller elevernas kreativa kraft.

Byggandet kan genomföras under 1-2 lektioner (ca 100 minuter). Självklart följer läraren upp varje byggnad och låter eleverna berätta hur de tänkt när de skapade byggnaden. Återkoppla till konstruktionstekniker och mekanismer.

Lgr 11 Förmåga 

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll 

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy