Årskurs 4-6

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Bygga geometriska figurer med stickor

Syfte

Målet med övningen är att eleverna ska bli säkrare på begreppen rektangel, kvadrat och omkrets.

Läraren reflekterar

Att bygga är roligt. Det är dessutom enkelt att variera uppgifternas utformning och svårighetsgrad med antalet stickor.

Metod

Börja med att gå igenom de geometriska figurerna och förklara begreppet omkrets. Visa eleverna hur man kan bygga en kvadrat med 4, 8, 12 och sexton stickor. Likaså hur en rektangel kan byggas med ett givet antal stickor. Räkna ut omkretsen gemensamt. Går det för resten att bygga en rektangel med bara fyra stickor?!
Låt eleverna testa själva i arbetsbladen under bilden. 

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier.

Centralt innehåll*

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy