Årskurs 1-3

Matematik

Burken – dela upp talet 10

Syfte

Att eleverna ska automatisera tiokamraterna.

Läraren reflekterar

En övning där flera sinnen samverkar. Det brukar eleverna uppskatta!

Metod

Förberedelser, materiel: Burk i metall och 10 kulor.

Övning: Samla eleverna i en ring på golvet. Säg att vi ska dela upp talet 10. Släpp ner exempelvis tre kulor i burken, en och en, utan att barnen tittar. Eleven lyssnar noga och antecknar antalet i protokollet. I kolumn tre skriver barnet därefter ner hur många kulor läraren har kvar i sin hand (i det här fallet sju).

Upprepa övningen fem gånger. (Protokollen kan lamineras om du vill spara papper)

Om man önskar kan man låta barnet göra en självskattning på baksidan av kortet efter övningen genom att svara på exempelvis frågan:

Hur bra tycker du att du kan tiokamraterna?

  1. Jag behöver konkret materiel (saker att plocka med).
  2. Jag kan räkna ut dem utan konkret materiel men jag kan inte alla ”med flyt”.
  3. Jag är helt säker på alla tiokamrater.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy