Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Brevet – Peppa en sjukling

Syfte

Skriva en hälsning till en sjukling.

Läraren reflekterar

Ibland hamnar läraren i ett dilemma när många elever är frånvarande. Hur gör man när hälften av eleverna är sjuka? Ska planeringen fortgå som tänkt eller ska jag stanna upp och göra annat i hopp om att fler är friska nästa vecka? Här en aktivitet som passar för en paus i planeringen.

Metod och instruktioner till eleven

Många av dina klasskamrater är sjuka. De hostar, snorar, har feber och är samtidigt oroliga för att missa saker i skolan. Skriv ett brev till dina klasskompisar med uppmuntrande ord och kanske några goda råd för att må bättre. Ge även förslag på vad de kan göra. Vad brukar du göra när du är sjuk? Försök också dämpa oron angående skolan.

Se till att du har en hälsningsfras i början och slutet av brevet.

Leta reda på en bild som passar till din text. Om du har möjlighet att redigera texten digitalt kan bilden infogas i texten. Här två exempel som visar ett förslag på disposition:

Ur Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning efter deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy