Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Bra och dåliga hemligheter

Syfte

Att eleverna reflekterar över frågor som integritet, samtycke och rätten att säga nej. Likaså om skillnaden mellan att ”skvallra” och ”berätta om någon som inte känns bra”. Går att göra fristående eller som en del av tipset: Min kropp – Integritet och samtycke

Läraren reflekterar

Ibland kan det vara svårt att berätta om man varit med om något jobbigt eller om någon sagt att man inte får berätta om något som har hänt. Det kan kännas som man skvallrar eller avslöjar hemliga saker. Men vad är då en bra hemlighet som är okej att vara tyst om och vad kan vara en dålig hemlighet att inte berätta om. Fingertoppskänsla erfordras såklart från läraren. Det är inte meningen att ”pressa eleverna” så att de berättar om sådant som inte känns bra eller är för privat.

Metod

Introducera ”en bra och dålig hemlighet”. Exemplifiera: En bra hemlighet är något som gör dig och andra glada. En dålig hemlighet är något som får dig att må dåligt, får dig att bli rädd eller ledsen eller bara konstig inuti kroppen, oftast magen. Dåliga hemligheter får man alltid berätta om!!!

Låt eleverna kryssa i ett X i rutan för bra eller dålig (medföljande PDF ”Hemligheter”, längst ned på sidan, sid 2). 

Vad är en bra och dålig hemlighet?

Låt eleverna samtala om sina svar parvis. Lyft tankar och frågor i helklass. Fortsätt sedan med att eleverna får rita och skriva om en bra och dålig hemlighet (sid 1 i ”Hemlighet”). Följ upp med individuella eller parvisa samtala, samt lyft sådant som känns angeläget i helklass.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy