Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Bokväggen

Syfte

Att synliggöra elevernas läsande och i kombination med detta även synliggöra deras lärande. Under varje bok så sitter en liten lapp där eleverna påminns om hur de arbetat med boken och vad slutprodukten var. Jag har kopierat från kursplanen vilket centralt innehåll som behandlats och vilka Betygskriterier som bedömts.

Läraren reflekterar

”Har vi läst allt det här? Rätt häftigt!” Den här kommentaren fälldes av en elev som stod och spanade in vår bokvägg. Flera elever kom ned till väggen och vi konstaterade att det snart kommer upp en sjätte bok där. De småpratar gärna om böckerna när de tittar, och per automatik jämför de olika läsupplevelser. Framför allt hjälper väggen till att befästa bilden av dem som läsare.

Så gör jag

När eleverna har läst klart en roman så gör jag en kort presentation av boken och bifogar en bild. Jag skriver ut på vanligt A4 och sätter upp på väggen längst bak i klassrummet.  Elever i åk 8 har hittills det här läsåret läst fem romaner (två är på engelska), och med avstamp i det lästa har de skrivit analyser, sammanfattningar, nyhetsartiklar, spelat in bok-podd, haft boksoffeinspelningar samt gruppvisa boksamtal med mig. All läsning på plats i klassrummet. Effektivt och produktivt. Läsning i klassrummet är fantastiskt – och det är enda gången jag kan vara säker på att mina elever har läst.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy