Årskurs 7-9

Slöjd

Bokstavstärningsspel

Syfte

Bygga ett spel. Uppgiften berör flera delar av ämnet, till exempel:

Verktyg, redskap och maskiner: Linjal, penna, geringssåg, vinkelhake, slippapper, slipplatta, glödritningspenna.
Tekniker:
Mäta, såga, slipa, bränna, glödrita.
Material: Furu.

Läraren reflekterar

Här skall du få ett exempel på ett spel som kan vara roligt att ta fram när vädret är så där tråkigt och man kanske behöver vara inne. Du kan spela tillsammans med kompisar eller ensam.

Reglerna är enkla

Kasta tärningarna och bilda så många ord med dem som du kan. Du får en poäng per bokstav du använder i orden när det är din tur. Bildar du ord med alla nio tärningarna så får du dubbla poäng. Bestäm ett antal gånger ni skall spela eller till en vis poäng. Den som först kommer dit vinner.

Metod

Titta på introduktionsvideon:

Instruktioner

Steg för steg finns här:


Ladda ned instruktionen här

Fyll i mall för tärningarna

För att alla bokstäver ska finnas med måste man planera. En del bokstäver bör förekomma flera gånger. Mallen/tabellen finns som PDF längst ned.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Betygskriterier

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy