Årskurs 7-9

Slöjd

Bokstavstärningsspel

Syfte

Bygga ett spel. Uppgiften berör flera delar av ämnet, till exempel:

Verktyg, redskap och maskiner: Linjal, penna, geringssåg, vinkelhake, slippapper, slipplatta, glödritningspenna.
Tekniker:
Mäta, såga, slipa, bränna, glödrita.
Material: Furu.

Läraren reflekterar

Här skall du få ett exempel på ett spel som kan vara roligt att ta fram när vädret är så där tråkigt och man kanske behöver vara inne. Du kan spela tillsammans med kompisar eller ensam.

Reglerna är enkla

Kasta tärningarna och bilda så många ord med dem som du kan. Du får en poäng per bokstav du använder i orden när det är din tur. Bildar du ord med alla nio tärningarna så får du dubbla poäng. Bestäm ett antal gånger ni skall spela eller till en vis poäng. Den som först kommer dit vinner.

Metod

Titta på introduktionsvideon:

Instruktioner

Steg för steg finns här:


Ladda ned instruktionen här

Fyll i mall för tärningarna

För att alla bokstäver ska finnas med måste man planera. En del bokstäver bör förekomma flera gånger. Mallen/tabellen finns som PDF längst ned.

Lgr 11 Förmåga

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kunskapskrav

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt med precision.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy