Årskurs 4-6

Slöjd

Bokhållare

Syfte

Skapa en liten pryl som underlättar läsning. Det är en till synes enkel och liten sak, men eleverna får använda många olika steg i slöjdprocessen – från idé till färdig produkt.

Läraren reflekterar

Kanske har du också irriterat dig på hur boken inte vill ”öppna sig” ordentligt. Här får eleverna designa en egen produkt som löser ett problem.

Metod

Material: Furu eller björk, färg.
Verktyg/redskap: Kontursåg, Pelarborrmaskin, Syl, Bottenborr, Slippapper.
Tekniker: Såga, Borra, Markera, Putsa, Skruva.

Steg för steg: 

Form och funktion

Olika mallar för ett bokstöd
Att använda ett bokstöd när du läser

Lgr 11 Förmåga

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll*

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Kunskapskrav* 

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på att säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy