Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Bokens sista kapitel

Syfte

Träna på att bygga upp en dramaturgi i en kortare text med hjälp av parallellhandling och att använda bildspråk för att gestalta känslor.

Läraren reflekterar

En enkel skrivuppgift som passar till många böcker är att skriva ett kapitel till i författarens stil. Mina sjuor har precis läst En ö i havet (Annika Thor) som många elever tyckte mycket om. Jag med! I boken fyller brevet (hem till mamma och pappa) en viktig funktion så därför använder jag den textformen. I den korta skrivuppgiften får eleverna träna på hur texten kan få en dramaturgi (med parallellhandling) och hur bildspråket kan användas för att förstärka karaktärens känslor. Eleverna får stöd i form av en textstruktur som de kan ”hänga upp” sin text på. Uppgiften föregås såklart av gemensam läsning, boksamtal och skrivande i läsloggar.

Metod och genomförande

Läraren anpassar skrivtid till textens omfattning. Mina elever fick två lektioner på sig att skriva 1-1,5 sidor. Uppgiften introduceras med stöd av en textstruktur:

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy