Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Blomstrande räkning i talområdet 0-9

Syfte

Att förbättra antalsuppfattningen och att träna addition i talområdet 0-6 alternativt 0-10.

Läraren reflekterar

Spela spel är alltid kul och ännu roligare om eleverna lär sig samtidigt. Det blir också ett sätt att motivera för eleverna hur viktigt det är att automatisera vissa saker i matematiken.

Material: En röd blomma i papp eller filt per spelare, tärning 1-6 eller 0-9, dominobrickor

Spelregler: Spelet kan spelas enskilt eller i grupp. Varje spelare har en blomma med dominobrickor i kronbladen. Om eleverna spelar med en 1-6 tärning får det sammanlagda antalet prickar på hela dominobrickan vara max 6 och använder du en 0-9-tärning får den sammanlagda summan var max 9.

Spelare 1 slår sin tärning. Om tärningen visar tre som på bilden nedan ska eleven försöka hitta en dominobricka med sammanlagt tre prickar. Om eleven, som i det här fallet, hittar en bricka med tre prickar vänder eleven upp och ner på denna. Om det saknas en bricka med tre prickar får eleven stå över och turen går över till nästa spelare. Den spelare som först vänt alla sina brickor vinner spelet.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy