Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Blomstrande räkning i talområdet 0-9

Syfte

Att förbättra antalsuppfattningen och att träna addition i talområdet 0-6 alt 0-10.

Läraren reflekterar

Spela spel är alltid kul och ännu roligare om eleverna lär sig samtidigt. Det blir också ett sätt att motivera för eleverna hur viktigt det är att automatisera vissa saker i matematiken.

Material: En röd blomma i papp eller filt per spelare (addition färgkodas rött) , tärning 1-6 eller 0-9, dominobrickor

Spelregler: Spelet kan spelas enskilt eller i grupp. Varje spelare har en blomma med dominobrickor i kronbladen. Om eleverna spelar med en 1-6 tärning får det sammanlagda antalet prickar på hela dominobrickan vara max 6 och använder du en 0-9-tärning får den sammanlagda summan var max 9.

Spelare 1 slår sin tärning. Om tärningen visar tre som på bilden nedan ska eleven försöka hitta en dominobricka med sammanlagt tre prickar. Om eleven, som i det här fallet, hittar en bricka med tre prickar vänder eleven upp och ner på denna. Om det saknas en bricka med tre prickar får eleven stå över och turen går över till nästa spelare. Den spelare som först vänt alla sina brickor vinner spelet.

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy