Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Black out poetry av elevtal

Syfte

Öka elevernas intresse för att läsa och skriva. De får träna på att bearbeta texter, formulera tankar i olika slags texter och med olika metoder.

Metod – Elevinstruktioner

Välj en text som du har skrivit. Markera betydelsebärande ord i texten. Läs igenom texten och se om din dikt behöver färre eller fler ord – stryk eller markera fler!

Färglägg alla ord som du inte ska använda med svart tusch.
Läs upp eller anslå dikten!

Instruktioner och inspiration i ett filmklipp:

Lgr 11 Förmåga (kopplingar årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sin texters budskap.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy