Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Bjurö Klubb – Illustrera och skriva

Syfte

I syftesdelen i Lgr 11 för svenska som andraspråk står det: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Lgr 11 s. 269).  Det här arbetet ringade in en del av citatet.

Läraren reflekterar

Förutom att jobba med att utveckla språket genom att dramatisera och skriva, blev eleverna också utmanade i tanken om framtiden och förhoppningsvis även inspirerade av Laleh att tro på sin egna förmåga.

Metod

Efter dramatiseringen av Lalehs låt Bjurö Klubb (som du kan läsa mer om här), pratade vi om framtidsdrömmar och olika intressanta yrken. Vad mina elever svarade på frågan: Vad ska det bli av dig? Arkitekt, doktor, lärare, pilot, musiker och youtuber var yrken som de tog upp. Därefter fick de i uppgift att rita en strand, ett hav, en blåval som frågar och sig själva som svarar på frågan. Här är några exempel:

Då balansen mellan läsa, lyssna, tala och skriva är viktig, gav jag sedan eleverna en skrivuppgift: Mötet med valen. Som stöttning brukar jag skriva tillsammans med eleverna innan de skriver på egen hand. Men eftersom vi nu har jobbat tillsammans i snart ett år ville jag prova en annan form av stöttning, ge dem en ram för skrivandet i form av en instruktion.

Skrivuppgift – Mötet med valen

 1. Börja din text: En sen kväll var jag ute och gick på stranden. Skriv en fortsättning på berättelsen.
 2. Beskriv hur havet såg ut? (färg, stilla, höga vågor)
 3. Hur var vädret? (varmt, kallt, blåsigt)
 4. Vad tänkte du?
 5. Vad kände du?
 6. Plötsligt fick du syn på en blåval. Beskriv hur den såg ut (färg, form, storlek).
 7. Valen började prata med dig, vad sa den?
 8. Vad svarade du?
 9. Vad tänkte/kände du?
 10. Vad hände sen?

Jag betonade att de kunde härma originaltexten om de ville, men de fick gärna använda fantasin och skriva något helt annat. Här är några elevexempel:

De flesta eleverna i den här gruppen har gått cirka ett år i svensk skola. De började med olika förutsättningar att närma sig det svenska språket, vår skolkultur och inte minst livet i det nya landet. Jag är särskilt imponerad av min elev M som jag träffade första gången för drygt ett år sedan. Glad och nyfiken på det nya språket och skolan, men på grund av krig och mycket bristfällig skolgång hade M inte lärt sig läsa eller skriva på modersmål. Efter ett års slit skrev hen den här texten med hjälp av talsyntes och stöttning från mig och en kamrat:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy