Årskurs 7-9

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Bilden och pratbubblan

Syfte

Att reflektera om en bild och formulera en passande text. En rolig idé hämtad från veckotidningarna: skriv en rolig, underfundig eller tänkvärd text till en bild.

Läraren reflekterar

Presentera en bild varje vecka, gärna samma lektion. Du kan ha bilden projicerad redan vid lektionens start så att eleverna ser den när de kommer in. Efter ett tag behöver du inte ens introducera inledningen. Eleverna kan sätta igång på en gång eftersom de vet rutinerna. En lugn, kreativ och eftertänksam lektionsstart!

Metod

Välj en aktuell bild eller en som anknyter till pågående arbete och projicera den i klassrummet. Låt eleverna fundera på en lämplig text som ska infogas i en tanke- eller pratbubbla. Eleverna skriver därefter en replik som personen på bilden kan säga i ett visst tillfälle/sinnesstämning. Eller en tanke som personen kan ha.  Går att genomföra med papper och penna, samt digitalt i program som Pages, Word, Keynote eller Powerpoint. För att förstärka tolkningen kan eleverna fundera ut en lämplig rubrik.

Repliken visar hur eleverna förstår och tolkar texten (och bilden). Låta eleverna läsa varandras, fråga om, diskutera, förklara, hitta alternativa tolkningar, spinna vidare på idéer, vad händer sen? Varför sa eller tänkte hen så? och så vidare.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy